Najbliższe imprezy

REGULAMIN
Mistrzostwa Szkół Województwa Wielkopolskiego w Karate Olimpijskim WKF 2019
Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada
Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”
Wielkopolski Okręgowy Związek Karate Olimpijskiego
Polska Unia Karate
ORGANIZATORZY:
 Sekcja Karate przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie
przy współpracy z Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Karate Olimpijskiego
 Gmina Kleszczewo
PATRONAT
 Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”
 Polska Unia Karate
 Wielkopolski Okręgowy Związek Karate Olimpijskiego
PATRONAT MEDIALNY
 Samorząd – Gazeta Mieszkańców Gminy Kleszczewo
CEL ZAWODÓW
 Popularyzacja i rozwój karate olimpijskiego WKF
 Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego.
 Ustalenie rankingu karate olimpijskiego WKF w Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Licealiadzie, oraz gmin i powiatów Województwa Wielkopolskiego
 Promocja zdrowego stylu życia.
TERMIN i MIEJSCE
11.05.2019 /sobota/ godz.10.00
 Hala Widowiskowo – Sportowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie
k. Poznania, ul. Poznańska 2, 63 – 005 Kleszczewo
WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH
 Posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej
 Zgody opiekunów prawnych ucznia/uczennicy na udział w zawodach
 Potwierdzenie posiadanego stopnia karate
 Uiszczenie opłaty startowej
PROGRAM ZAWODÓW
 Godz. 8.30 – 9.30 przyjmowanie wpłat, kontrola dokumentów w biurze zawodów
 Godz. 9.30 odprawa sędziowska
 Godz. 9.45 odprawa kierowników ekip
 Godz. 10.00 uroczyste otwarcie zawodów
 Godz. 17.00 przewidywane zakończenie zawodów
ZGŁOSZENIA
 wyłącznie on – line w systemie KarateCup w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2019 r. /czwartek/ do godziny 24.00
LOSOWANIE
 10 maja 2018 r. /piątek/ godzina 10.00
/według rocznika – w przeddzień zawodów on – line dostępne będą wyniki losowania poszczególnych konkurencji/
OPŁATY STARTOWE
 Udział w jednej konkurencji 40,00 zł
NAGRODY
 Medale, puchary dla najlepszych zawodników, dyplomy za miejsca 1 – 3
 Puchary dla trzech najlepszych szkół Województwa Wielkopolskiego w Igrzyskach Dzieci, w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i w Licealiadzie
KONKURENCJE
Igrzyska Dzieci
kata indywidualne dziewcząt roczniki 2010 i młodsze
– białe pasy
– żółte pasy
– pomarańczowe pasy +
kata indywidualne dziewcząt roczniki 2009, 2008
– białe pasy
– żółte pasy
– pomarańczowe pasy +
kata indywidualne dziewcząt roczniki 2007, 2006
– białe pasy
– żółte i pomarańczowe pasy
– zielone pasy +
kata indywidualne chłopców roczniki 2010 i młodsze
– białe pasy
– żółte pasy
– pomarańczowe pasy +
kata indywidualne chłopców roczniki 2009, 2008
– białe pasy
– żółte pasy
– pomarańczowe pasy +
kata indywidualne chłopców roczniki 2007, 2006
– białe pasy
– żółte i pomarańczowe pasy
– zielone pasy +
kumite indywidualne dziewcząt roczniki 2010 i młodsze
/fantom/
kumite indywidualne dziewcząt roczniki 2010 i młodsze
/2 kategorie wagowe/
kumite indywidualne dziewcząt roczniki 2009, 2008
/fantom/
kumite indywidualne dziewcząt roczniki 2009,2008
/2 kategorie wagowe/
kumite indywidualne dziewcząt roczniki 2007, 2006
/2 kategorie wagowe/
kumite indywidualne chłopców roczniki 2010 i młodsze
/fantom/
kumite indywidualne chłopców roczniki 2010 i młodsze
/3 kategorie wagowe/
kumite indywidualne chłopców roczniki 2009, 2008
/fantom/
kumite indywidualne chłopców roczniki 2009,2008
/3 kategorie wagowe/
kumite indywidualne chłopców roczniki 2007,2006
/3 kategorie wagowe/
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
kata indywidualne dziewcząt roczniki 2003 i młodsze
– białe i żółte pasy
– pomarańczowe i zielone pasy
– niebieskie pasy +
kata indywidualne chłopców roczniki 2003 i młodsze
– białe i żółte pasy
– pomarańczowe i zielone pasy
– niebieskie pasy +
kumite indywidualne dziewcząt roczniki 2003 i młodsze
/3 kategorie wagowe/
kumite indywidualne chłopców roczniki 2003 i młodsze
/4 kategorie wagowe/
Licealiada
kata indywidualne dziewcząt roczniki 1999 i młodsze
kata indywidualne chłopców roczniki 1999 i młodsze
kumite indywidualne dziewcząt roczniki 1999 i młodsze
/2 kategorie wagowe/
kumite indywidualne chłopców roczniki 1999 i młodsze
/3 kategorie wagowe/
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Sędziowie, sekretariat zawodów :
Przewodniczący składu sędziowskiego Polskiej Unii Karate. Zespół arbitrów ustalony będzie w porozumieniu z organizatorem. Sekretarz zawodów Pan Arkadiusz Borowicz.
kumite :
Dwa trzecie miejsca, repasaże. W kategoriach 2010 i młodsze, 2009, 2008 obowiązkowe napięstniki, ochraniacze na zęby i stopy, dopuszcza się ochraniacze na golenie i ochraniacze korpusu. W pozostałych kategoriach Obowiązkowe ochraniacze szczęki, napięstniki, ochraniacze korpusu, suspensory i ochraniacze na golenie i stopy
Czas walki w kategoriach 2010 i młodsze, 2009, 2008 1 minuta, 2007, 2006, 2003 i młodsze 1,5 minuty, 1999 i młodsze 2 minuty. Organizator nie zabezpiecza pasów startowych.
Uwaga : Podział na kategorie wagowe dokonany zostanie po analizie zgłoszeń w jednej konkurencji minimum 4 zawodników. W zgłoszeniu należy podać dokładną wagę zawodniczki, zawodnika.
fantom :
Dwa trzecie miejsca, repasaże, obowiązkowe napięstniki. Czas 15 sekund.
UWAGA ! /zawodnik/zawodniczka może wystartować tylko w jednej konkurencji fantom lub kumite/
kata :
Przepisy WKF. Dwa trzecie miejsca, repasaże.
Podczas zawodów prowadzona będzie generalna klasyfikacja punktowa szkół w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady, oraz gmin i powiatów Województwa Wielkopolskiego /1 miejsce – 8 punktów, 2 miejsce – 5 punktów, 3 miejsce – 3 punkty/
POSTANOWIENIA DODATKOWE
 Wstęp na płytę Hali Widowiskowo – Sportowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie wyłącznie dla zawodników, nauczycieli, trenerów, kierowników ekip, sędziów, ekipy organizatora, oficjalnych gości oraz innych osób upoważnionych.
 Dekoracje medalistów poszczególnych konkurencji wyłącznie w karate – gi na bosaka na tatami.
 Dekoracje pierwszych trzech szkół Województwa Wielkopolskiego w klasyfikacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady na podium /puchary odbierają koordynatorzy udziału zawodników w zawodach SZS według liczby uzyskanych punktów/
 Trenerów, nauczycieli, opiekunów poszczególnych ekip obowiązuje wyłącznie kompletny strój sportowy.
 Wszyscy zawodnicy mogą startować tylko we własnych kategoriach wiekowych
/w kata według stopnia zaawansowania, w kumite według wagi/
 W przypadku zbyt małej liczby zawodników w poszczególnych konkurencjach organizator może je połączyć.
 Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i
porządku oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź
spowodowane przez niego na terenie obiektu.
 Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
 Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania zawodów.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 Ekspozycja i sprzedaż towarów tylko za zgodą organizatora.
 Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy, nauczyciele, trenerzy i kierownicy ekip. Kibice na trybunach bez prawa i możliwości wejścia na salę główną.
 Złożenie protestu dotyczące decyzji sędziowskiej po wpłaceniu wadium w wysokości 400,00 zł.
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i komisji sędziowskiej
 Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 668 406 370 Arkadiusz Borowicz
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XX WIELKOPOLSKICH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY KARATE- MIĘDZYWODZIE 2019

/w ramach obozu odbędzie się letnie zgrupowanie wojewódzkiej kadry WKF/

OFERTA JEST PRZEZNACZONA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TRENUJĄCYCH KARATE
ORAZ DLA OSÓB, KTÓRE DOTYCHCZAS NIE MIAŁY OKAZJI POZNANIA TEGO SPORTU

ORGANIZATOR  Klub „DYNAMIC” Akademia Karate

MIEJSCE Ośrodek Portus w Międzywodziu ul. Plażowa 4

TERMIN  24 czerwca do 3 lipca 2019 r.

KOSZT  1.360 zł

TERMIN PŁATNOŚCI  do 31 maja/całość/. Możliwość wpłaty ratami. Pierwsza rata 500 zł.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA!!! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

Dokładne informacje pod numerem tel. 500 262 414.

KADRA TRENERSKA Nad pobytem uczestników obozu czuwa profesjonalna, młoda i dynamiczna kadra trenerska, która na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą; w jej skład wchodzą:

 • Marek Pawlaczyk – koordynator, główny trener; VI DAN Karate; wielokrotny Mistrz Polski, Europy i Świata, były trener kadry narodowej karate, wychowawca medalistów Polski, Europy i świata.
 • Tomasz Wosicki, Monika Mydlarz, Grzegorz Śliwiński – trenerzy II klasy karate-do. Wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski i Europy , nauczyciele wychowania fizycznego. Absolwenci AWF w Poznaniu i Wrocławiu.
 • Martyna Michalska, Katarzyna Pfaifer, Karolina Walczak ,Kacper Skrobiszewski, Agnieszka Kałek-Smolarek – instruktorzy, medaliści Mistrzostw Polski

WARUNKI POBYTU

 • uczestnicy obozu są zakwaterowani w ośrodku PORTUS, położonym tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży,
 • cały teren jest ogrodzony, a w jego obrębie do dyspozycji uczestników znajdują się sala rekreacyjna, boiska do piłki koszykowej i siatkówki plażowej, boisko do piłki nożnej, świetlica TV,
 • całodobowa opieka pielęgniarska oraz lekarz na telefon,
 • wyżywienie dostosowane do zwiększonego wysiłku fizycznego,
 • treningi odbywają się w kilkunastoosobowych grupach, podzielonych ze względu na wiek i umiejętności.

WALORY ZDROWOTNE Miejscowość położona we wschodniej części wyspy Wolin na Półwyspie Międzywodzkim, którego północną część stanowi pas wydm nadmorskich, natomiast część południową- tereny łąkowo-bagniste, dysponująca rozwiniętą bazą wypoczynkową, rekreacyjną i rehabilitacyjną. Warunki naturalne tworzą w Międzywodziu mikroklimat sprzyjający leczeniu chorób narządów ruchu oraz chorób reumatycznych, co w połączeniu z otoczeniem sosnowego lasu oraz całodzienną aktywnością fizyczną, gwarantuje podwyższenie odporności zdrowotnej na cały następny rok.

WALORY WYCHOWAWCZE Obóz sportowy to niewątpliwie również szkoła życia. To tutaj dzieci i młodzież uczą się, między innymi: utrzymywania porządku w pokojach i odpowiedzialności (konkurs czystości), punktualności (zbiórki na treningi, wyjścia do miasta, czy na plażę), zaradności (codzienne czynności jak jedzenie, ubieranie, mycie bez pomocy mamy
i taty), dyscypliny (przestrzeganie zasad wspólnego pobytu i codzienne treningi).

ZAPEWNIAMY:

 • transport (Poznań-Międywodzie, Międzywodzie-Poznań)
 • ubezpieczenie od NNW
 • 2 treningi dziennie /głównie na plaży/ /specjalna grupa dla osób rozpoczynających przygodę z karate/
 • kąpiele w morzu pod nadzorem ratowników
 • gry, zabawy i konkursy, dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek
 • udział w turnieju karate i egzamin na stopnie KYU /egzamin nie jest wliczony w koszt obozu/
 • miłą i radosną atmosferę

PAMIĘTAJMY, ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

Kimono, dres, strój kąpielowy, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV, czapkę z daszkiem/chustkę/inne okrycie głowy, 2 pary obuwia sportowego, klapki, płaszcz/pelerynę przeciwdeszczową i co najważniejsze … dobry humor.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OBOZIE !!!

Print Friendly, PDF & Email