Najbliższe imprezy

 

TURNIEJ MŁODYCH MISTRZÓW  (TURNIEJ KLUBOWY)

ORGANIZATOR:

EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo

PATRONAT:

Gmina Dopiewo

Polska Unia Karate

CEL ZAWODÓW

Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach Popularyzacja karate WKF wśród dzieci i młodzieży

Promocja Miasta i Gminy Dopiewo poprzez sport.

TERMIN I MIEJSCE

05.12.2020 /sobota/ godz. 12.00 Hala Sportowa  62-070 Dopiewo, ul. Polna 1a

 

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH

Posiadanie badań lekarskich i ubezpieczenia od NNW

Posiadanie legitymacji szkolnej lub budo-pass

Uiszczenie opłaty startowej

Zawodnicy startujący w kata powinni posiadać stopień min. 9,1 Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy

Posiadanie aktualnych licencji klubowych PUK

PROGRAM ZAWODÓW

Od godziny 9.30 przyjmowanie wpłat tylko od kierowników ekip, kontrola dokumentów w biurze zawodów

Godz. 10:00 – 10:15 odprawa sędziowska/kierowników ekip

Godz. 10:15 – 12:00 rozpoczęcie zawodów, eliminacje i finały

Godz. 12:00 przewidywane zakończenie zawodów

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do dnia 02.12.2020 (środa) do godz. 23:59 klubykarateempi@gmail.com

Losowanie odbędzie się dnia 03.12.2020

OPŁATA STARTOWA

1 Konkurencja 35 zł

Brak przyjazdu zawodnika na zawody nie wiąże się ze zwrotem opłaty startowej

Wszelkie zmiany po zakończeniu rejestracji wiążą się z dodatkową opłatą w wysokości 20zł od konkurencji

NAGRODY

Medale dla zwycięzców konkurencji,

dyplomy, upominki, medale uczestnictwa – dla każdego zawodnika

WIEK ZAWODNIKÓW

O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.

PROTESTY

Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium do organizatora w wysokości 400 zł .

KONKURENCJE

KIHON INDYWIDUALNE

[chłopcy i dziewczęta osobno]

U6 (5 lat i młodsi)

U8 (6-7 lat)

U10 (8-9 lat)

KATA BIAŁE PASY[chłopcy i dziewczęta osobno]

U6 (5 lat i młodsi)

U8 (6-7 lat)

U10 (8-9 lat)

KATA ŻÓŁTE PASY [chłopcy i dziewczęta osobno]

U6 (5 lat i młodsi)

U8 (6-7 lat)

U10 (8-9 lat)

FANTOM/KUMITE [chłopcy i dziewczęta osobno]

U6 (5 lat i młodsi)

U8 (6-7 lat)

U10 (8-9 lat)

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów karate WKF oraz niniejszego regulaminu

W konkurencji KATA INDYWIDUALNE – BIAŁE PASY ORAZ KATA INDYWIDUALNE ŻÓŁTE PASY zawodnicy wykonują tylko kata Taikyoku Shodan. W konkurencjach tych dziewczęta i chłopcy rywalizują osobno

Zawodnicy startujący w kata powinni posiadać stopień min. 9,1

W konkurencjach fantom/kumite czas trwania walki wynosi: 15 sekund

Zawodnicy muszą posiadać ochraniacze na ręce/napięstniki do konkurencji FANTOM/KUMITE

We wszystkich konkurencjach są 2 trzecie miejsca

Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników

W przypadku zbyt małej liczby zawodników w poszczególnych konkurencjach organizator zastrzega sobie prawo do połączenia konkurencji

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 • Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
 • W sprawach nieujętych niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z PUK
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem organizatora w trakcie zawodów
 • Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy.
 • Złożenie protestu dotyczące decyzji sędziowskiej po wpłaceniu wadium w wys. 400zł Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i Komisji Sędziowskiej
 • Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu. Uprzejmie prosimy o telefoniczne potwierdzenie zgłoszenia wysłanego w formularzu
 • Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 516 055 726 lub adresem poczty klubykarateempi@gmail.com Grzegorz Michalik
 • podczas zawodów będzie czynny sklep z akcesoriami i sprzętem sportowym firmy FIGHTING EMPIRE,
 • Wstęp na płytę hali wyłącznie dla zawodników, trenerów, sędziów, ekipy organizatora i oficjalnych gości oraz innych osób upoważnionych.
 • Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zawody odbędą się bez udziału publiczności.
 • Obowiązują zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID 19.
 • Każdy uczestnik: zawodnik, trener, opiekun ekipy, sędzia, obsługujący zobowiązani są do wypełnienia ankiety medycznej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU !!!

 

IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE według przepisów WKF EMPI CUP 2020

 ORGANIZATOR:

EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo

PATRONAT:

Gmina Dopiewo

Polska Unia Karate

CEL ZAWODÓW

Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach Popularyzacja karate WKF wśród dzieci i młodzieży

Promocja Miasta i Gminy Dopiewo poprzez sport.

 

TERMIN I MIEJSCE

05.12.2020 /sobota/ godz. 12.00 Hala Sportowa 62-070 Dopiewo, ul. Polna 1a

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH

Posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia od NNW

Posiadanie legitymacji szkolnej lub budo-pass

Uiszczenie opłaty startowej

Zawodnicy startujący w kata i kumite powinni posiadać stopień min. 9,1

Rejestracja poprzez wkf.sportsid.org

Posiadanie aktualnych licencji zawodniczych i klubowych PUK

PROGRAM ZAWODÓW

Od godziny 9.30 przyjmowanie wpłat tylko od kierowników ekip, kontrola dokumentów w biurze zawodów

Godz. 12:00 – 12:15 odprawa sędziowska/kierowników ekip

Godz. 12.15 – 17.00 rozpoczęcie zawodów, eliminacje i finały

Godz. 17:00 przewidywane zakończenie zawodów

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do dnia 02.12.2020 (środa) do godz. 23:59 poprzez stronę wkf.sportsid.org

 Losowanie odbędzie się dnia 03.12.2020

OPŁATA STARTOWA

1 Konkurencja 45 zł

Brak przyjazdu zawodnika na zawody nie wiąże się ze zwrotem opłaty startowej

Wszelkie zmiany po zakończeniu rejestracji wiążą się z dodatkową opłatą w wysokości 30zł od konkurencji

NAGRODY

Medale, dyplomy, upominki – dla każdego zawodnika, w konkurencji kumite open w każdej kategorii wiekowej dla najlepszego zawodnika/zawodniczki ochraniacze firmy HAYASHI

WIEK ZAWODNIKÓW

O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.

PROTESTY

Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium do organizatora w wysokości 400 zł .

KONKURENCJE

KATA INDYWIDUALNE – BIAŁE PASY [chłopcy i dziewczęta osobno]

U10 (9 lat i młodsi)

U12 (10-11 lat)

U14 (12-13 lat)

ŻÓŁTE PASY [chłopcy i dziewczęta osobno]

U10 (9 lat i młodsi)

U12 (10-11 lat)

U14 (12-13 lat)

POMARAŃCZOWE PASY I WYŻSZE- [ CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA OSOBNO]

U10 (9 lat i młodsi)

U12 (10-11 lat)

U14 (12-13 lat)

Kadeci

Juniorzy

KUMITE INDYWIDUALNE

Chłopcy:

U10 (8-9 lat) -28kg +28kg, open

U12 (10-11 lat) -32kg +32kg, open

U14 (12-13 lat) -45kg +45kg, open

Kadeci 14-15 lat  -50kg  -57kg +57kg, open

Juniorzy -68kg, +68kg, open

Dziewczęta:

U10 (8-9 lat) -28kg +28kg, open

U12 (10-11 lat) -32kg +32kg, open

U14 (12-13 lat) – 45kg +45kg, open

Kadetki 14-15 lat -47kg -54kg,+54kg open

Juniorzy -53kg, +53kg, open

Zawodnicy od kategorii młodzika wzwyż mogą startować w wyższej kategorii wiekowej o jeden poziom (np. młodzik w kadetach, kadet w juniorach).

Warunkiem startu w konkurencji open danej konkurencji wiekowej jest start w swojej konkurencji wagowej/wiekowej.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów karate WKF oraz niniejszego regulaminu

W konkurencji KATA INDYWIDUALNE – BIAŁE PASY ORAZ KATA INDYWIDUALNE ŻÓŁTE PASY zawodnicy wykonują tylko kata Taikyoku Shodan. W konkurencjach tych dziewczęta i chłopcy rywalizują osobno

W konkurencjach KATA INDYWIDUALNEGO POMARAŃCZOWYCH PASÓW I WYŻSZYCH zawodnicy wykonują w każdej rundzie inne kata

Zawodnicy startujący w kata/kumite powinni posiadać stopień min. 9,1

W konkurencjach kumite czas trwania walki wynosi:

 • U10: 60s
 • U12 oraz U14: 90s
 • Kadeci, Juniorzy:120s

Zawodnicy muszą posiadać pełne wyposażenie ochronne wg wzoru WKF /niebieskie i czerwone/. Organizator nie zapewnia pasów ani ochraniaczy. (do 11 roku życia zalecany jest ochraniacz tułowia tzw. żółwik oraz ochraniacz goleni, od kategorii młodzika żółwik i ochraniacz goleni jest obowiązkowy)

 We wszystkich konkurencjach są 2 trzecie miejsca

 Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników

 W przypadku zbyt małej liczby zawodników w poszczególnych konkurencjach organizator zastrzega sobie prawo do połączenia konkurencji

Zawodnicy z roczników młodzika, juniora młodszego i juniora mogą startować w wyższej kategorii wiekowej, w należnym przedziale wagowym

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 • Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
 • W sprawach nieujętych niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z PUK
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem organizatora w trakcie zawodów
 • Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy.
 • Złożenie protestu dotyczące decyzji sędziowskiej po wpłaceniu wadium w wys. 400zł Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i Komisji Sędziowskiej
 • Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu. Uprzejmie prosimy o telefoniczne potwierdzenie zgłoszenia wysłanego w formularzu

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 516 055 726 lub adresem poczty klubykarateempi@gmail.com Grzegorz Michalik

 • podczas zawodów będzie czynny sklep z akcesoriami i sprzętem sportowym firmy FIGHTING EMPIRE,
 • Wstęp na płytę hali wyłącznie dla zawodników, trenerów, sędziów, ekipy organizatora i oficjalnych gości oraz innych osób upoważnionych.
 • Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zawody odbędą się bez udziału publiczności.
 • Obowiązują zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID 19.
 • Każdy uczestnik: zawodnik, trener, opiekun ekipy, sędzia, obsługujący zobowiązani są do wypełnienia ankiety medycznej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU !!!

 

 International Karate WROCŁAW OPEN ADIDAS CUP  28.11.2020 Wrocław

Regulamin
1. Organizator: Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich „Budokan”
Polska Unia Karate,
2. Termin: 28 listopada 2020r. , sobota
3. Miejsce: Hala Wielofunkcyjna AWF Wrocław
Al. Paderewskiego 35 Wrocław 51-610,
4. Zgłoszenia : – online, www.sportdata.org/karate – kluby zagraniczne
www.wkf.sportsid.org – kluby z Polski
– termin zgłoszeń do 23.11.2020
– limit 250 zawodników/

International Karate Wrocław Open/Adidas Cup
5. Wymagania:
– ubezpieczenie zawodników od NNW,
– aktualne badania sportowo-lekarskie,
– zgoda opiekunów prawnych na start w zawodach osób niepełnoletnich,
– uiszczenie opłaty startowej gotówką podczas weryfikacji dokumentów lub przelewem na
konto: WKSA Budokan ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław
PEKAO SA 95 1240 6696 1111 0000 5615 9927 – PREFEROWANA PŁATNOŚĆ
( dowód przelewu do okazania przy weryfikacji)
– w zawodach mogą brać udział wyłącznie kluby sportowe posiadające licencje PUK oraz kluby
zagraniczne będące członkami federacji krajowych należących do EKF/WKF,
6. Opłaty startowe:
– konkurencja indywidualne – 70 zł / 18 euro
– kata druż. – 120 zł.
– płatności: 28.11.2020r. na Hali Sportowej 8.30-10.00
lub na konto klubu,
– wszelkie zmiany/wykreślenia po terminie zgłoszenia płatne 30zł/
7. Weryfikacja dokumentów, ważenie, losowanie:
– weryfikacja dokumentów – hala sportowa AWF w godz. 8.30-10.00 (sobota)
– możliwość zważenia zawodnika przed konkurencją,
– losowanie/rozpiska czasowa – dostępne będzie na SPORTDATA.ORG
www.dansport.pl
8. Wiek zawodników: U-10, U-12, U-14, U-16, U-18, SENIOR

9. Konkurencje:
U-10 U-12 U-14 U-16 U-18 SENIOR
Kata ind. Kata ind. Kata ind. Kata ind. Kata ind. Kata ind.
KOBIETY
kumite – 35 kg -40 kg -42 kg -54 kg -53 kg -61 kg
-59 kg
+ 35 kg +40 kg +42 kg +54 kg +59 kg + 61 kg
Kata drużynowe Kata drużynowe
International Karate Wrocław Open/Adidas Cup
Kata ind. Kata ind. Kata ind. Kata ind. Kata ind. Kata ind.
MĘŻCZYŹNI
kumite – 35 kg – 40 kg -45 kg -57 kg -61 kg -67 kg
– 45 kg – 50 kg -55 kg -63 kg -68 kg -75 kg
+ 45 kg +50 kg +55 kg +63 kg +68 kg +75 kg
Kata drużynowe Kata drużynowe
10. Przepisy:
– zawody zostaną przeprowadzone według aktualnych przepisów WKF z modyfikacjami oraz
regulaminem rozgrywania zawodów PUK,
– obowiązkowe ochraniacze : tułowia, stopy-goleń, pięści, zębów i piersi dla kobiet,
* U-10 i U-12 w kumite dopuszczalne tylko ochraniacze samych stóp, nie są wymagane
ochraniacze tułowia i ochraniacze piersi,
– czas walki, 60s dla U-10, 90 s dla U-12 i U-14 , kadeci i starsi wg przepisów WKF,
– w kata i kumite system repasażowy, dwa trzecie miejsca
– kata – system chorągiewkowy, U-10, U-12 – min 2 kata na przemian, U-14 – min. 3 kata na przemian,
U-16, U-18. + 18 w każdej rundzie inne kata,
kategorie U-10, U-12 i U-14 / kata wykonywane parami – osobno tylko w walce o medale,
– kata drużynowe: kategorie U10-12-14 razem i U16-18 razem, min 2 kata na przemian, bez bunkai,
– zawodnik może startować w dwóch kategoriach wiekowych – swojej i kategorii wyższej ,
( junior może startować w kata senior, junior nie może startować w kumite senior)
– w przypadku małej liczby zawodników konkurencje mogą zostać połączone,
– o starcie w danej konkurencji decyduje dzienna data urodzenia,
– tylko zawodnicy i trenerzy z akredytacją mogą przebywać w strefie walk,
– dokładne zalecenia i wytyczne dotyczące uczestników zawodów w okresie epidemii
Covid-19 zostaną opublikowany w terminie późniejszym.
11. Sędziowie: – sędziowie zostaną powołani przez Szefa Sędziów Makroregionu D
w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej PUK
i Organizatorem.
12. Noclegi i wyżywienie:
– w dniu zawodów na hali czynny będzie bufet lub zabezpieczony będzie catering.
13. Program zawodów:
28.11.2020 (sobota) Hala Wielofunkcyjna AWF Wrocław, Al. Paderewskiego 35
godz. 8.30-10.00 – opłaty, weryfikacja dokumentów
godz. 9.00 – odprawa sędziowska
godz. 9.15 – odprawa kierowników ekip
godz. 9.30-18.00 – eliminacje i finały
Szczegółowy program rozgrywania konkurencji zostanie opublikowany na www.sportdata.org/karate
14. Nagrody:
– medale, dyplomy, nagrody rzeczowe,
15. Postanowienia końcowe:
– kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem,
– złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 400 zł,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
– za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub,
– w trakcie ceremonii dekoracji obowiązuje zawodników i zawodniczki dres klubowy lub karategi,
– ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora,
– kontakt z organizatorem – Piotr Babicz tel. +48 602 868 427 klub@karate-budokan.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach!!!

Miejsce rozgrywania zawodów:
https://goo.gl/maps/EpbsSUtZevwTdpkF8 Hala Wielofunkcyjna al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

 

V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE WG. ZASAD WKF „SOLNO CUP”
Organizator: Inowrocławski Klub Sportowy Karate
Polska Unia Karate
Przy współudziale: Miasta Inowrocław oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Patronat: Prezydent Miasta Inowrocławia.
Cel: Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach,
popularyzacja karate wśród dzieci i młodzieży, promocja Inowrocławia poprzez sport.
Termin i miejsce zawodów: 21 listopad 2020 roku. Hala Widowiskowo Sportowa, Inowrocław ul. Aleja
Niepodległości 4
Warunki udziału:
 Posiadanie aktualnej licencji klubowej PUK
 Posiadanie licencji zawodniczych PUK
 aktualne badania lekarskie
 ubezpieczenie NW
 uiszczenie opłaty startowej
 potwierdzenie stopnia
 Rejestracja w systemie Sportdata
Program zawodów:
 21.11.2020 r. 0800-0900 – przyjazd ekip,
 0900-0930 – przyjmowanie opłat startowych, weryfikacja zawodników,
 0930 – odprawa sędziów i kierowników ekip,
 1000 – rozpoczęcie zawodów.
Nagrody: medale, dyplomy.
Opłaty startowe: konkurencje indywidualne 50.00 zł, konkurencje drużynowe 60.00 zł.
KONKURENCJE
Konkurencje drużynowe: kata
Kata drużynowe dziewcząt Kata drużynowe chłopców
9 lat i młodsze 9 lat i młodsi
10-11 lat 10-11 lat
Młodziczki Młodzicy
14-17 lat 14-17 lat
Konkurencje indywidualne: kata
Białe pasy
Dziewczęta – kata indywidualne Chłopcy – kata indywidualne
7 lat i młodsze 7 lat i młodsi
8-9 lat 8-9 lat
10 lat 10 lat
11 lat 11 lat
12-13 lat młodziczki
12-13 lat młodzicy
Żółte pasy
Dziewczęta – kata indywidualne Chłopcy – kata indywidualne
7 lat i młodsze 7 lat i młodsi
8-9 lat 8-9 lat
10 lat 10 lat
11 lat 11 lat
12-13 lat młodziczki 12-13 lat młodzicy
14-15 lat kadetki ( białe i żółte pasy ) 14-15 lat kadeci ( białe i żółte pasy )
Pomarańczowe pasy i wyżej ( open )
Dziewczęta – kata indywidualne Chłopcy – kata indywidualne
7 lat i młodsze 7 lat i młodsi
8-9 lat 8-9 lat
10 lat 10 lat
11 lat 11 lat
12-13 lat młodziczki 12-13 lat młodzicy
14-15 lat kadetki 14-15 lat kadeci
16-17 lat juniorki 16-17 lat juniorzy
18 + 18+
Konkurencje indywidualne: kumite
 Kumite 7 lat Dziewczęta (open)
 Kumite 7 lat Chłopcy (open)
 Kumite indywidualne Dziewcząt 8-9 lat ( – 27 kg; +27 kg)
 Kumite indywidualne Chłopców 8-9 lat ( – 27 kg ; +27 kg)
 Kumite indywidualne Dziewcząt 10–11 lat (-35kg;-40kg, +40kg)
 Kumite indywidualne Chłopców 10–11 lat (-35kg;-40kg, +40kg)
 Kumite indywidualne Dziewcząt 12 – 13 lat (- 40kg, -50kg,+50kg)
 Kumite indywidualne Chłopców 12 – 13 lat (-40kg;-50kg,+50kg)
 Kumite indywidualne Kadetek 14 – 15 lat (- 47kg, – 54kg,+54kg)
 Kumite indywidualne Kadetów 14 – 15 lat (-57kg,- 63kg, +63kg,)
 Kumite indywidualne Juniorek 16 – 17 lat ((-53kg,+53kg)
 Kumite indywidualne Juniorów 16 – 17 lat (-68kg, +68kg)
 Kumite indywidualne kobiety 18 + (open)
 Kumite indywidualne mężczyźni 18 + (open)
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Kata:
 W kategoriach 7 lat i młodsi dowolne kata – można powtarzać ,
 Białe pasy można powtarzać jedno kata
 Żółte pasy można powtarzać dwa kata ( do wieku młodzika )
 Pomarańczowe pasy i wyżej trzy kata ( do wieku młodzika )
 Kadeci, juniorzy, 18 + wg akt. przepisów
Czas walk:
 Do 11 lat – 60 sekund,
 12-13 lat – 90 sekund,
 pozostali 120 sekund
Ochrona:
 Obowiązkowe ochraniacze na zęby, pięści i stopy koloru niebieskiego i czerwonego do 12 lat , od
12 lat ochrona według przepisów WKF, organizator nie zapewnia pasów.
Postanowienia końcowe:
 Dopuszczamy możliwość startu jednego zawodnika w wielu konkurencjach z zastrzeżeniem, że
białe pasy startują tylko w swoich konkurencjach wiekowych oraz nie dopuszczamy startów
jednego zawodnika w dwóch wagach w ramach tej samej kategorii wiekowej.
 O wieku zawodnika decyduje dzienna data urodzenia.
 Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia konkurencji w przypadku małej frekwencji
 Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi
pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie
obiektu.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i Komisji Sędziowskiej.
 Protesty pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium w wysokości 400 zł.
 Ekspozycja i sprzedaż towarów tylko za zgodą organizatora.
 Dodatkowe informacje:
Mariusz Kaczmarek – telefon: 512945295, Arkadiusz Padniewski – telefon: 794266057

Październik 04.10 Legnica Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Olimpijskim
Październik 17.10 Stargard Mistrzostwa Polski Karate Shotokan
Listopad 07.11 Poznań Mistrzostwa Polski Juniorów w Karate Olimpijskim
Listopad  08.11 Poznań Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
Listopad  08.11 Poznań Mistrzostwa Polski Master w Karate Olimpijskim
Listopad  07-08.11 Krotoszyn Puchar Polski Karate WKF
Listopad 15.11 Ostroróg Turniej Karate Isimashi Ostroróg
Listopad 28.11 Mosina Turniej Karate LOTTO Cup
Grudzień 05.12 Stargard Puchar Polski Karate Shotokan
Grudzień 12.12 Śrem Puchar Wielkopolski w Karate WKF
Grudzień 13.12 Swarzędz Akademicki Puchar Polski w Karate

PUCHAR POLSKIEJ UNII KARATE KROTOSZYN 2020

ORGANIZATOR Akademia Sportów Walki NIPPON
Polska Unia Karate
WSPÓŁORGANIZATOR
Wielkopolski Okręgowy Związek Karate Olimpijskiego
Miasto i Gmina Krotoszyn
CEL ZAWODÓW
 popularyzacja karate jako dyscypliny sportowej będącej w programie Igrzysk Olimpijskich,
 wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników oraz zespołów w poszczególnych
konkurencjach,
 promocja Krotoszyna jako miasta przyjaznego dla sportu.
TERMIN 07 – 08 listopada 2020 roku (sobota, niedziela)
MIEJSCE
Hala Widowiskowo – Sportowa CSiR „Wodnik” w Krotoszynie
ul. Olimpijska 10,
UWAGA !!!
(jest to nowa ulica) wjazd na parking od ul. Koźmińskiej 22, obok „Biedronki”
PROGRAM
 06.11.2020 r. (piątek)
18.00 – 20.00 – weryfikacja dokumentów, kontrola wagi
20.00 – 20.30 – oficjalne losowanie
 07.11.2020 r. (sobota)
8.00 – 9.30 – weryfikacja dokumentów, kontrola wagi
9.30 – odprawa sędziowska
9.45 – odprawa kierowników ekip
10.00 – rozpoczęcie konkurencji Młodzików i Juniorów Młodszych
17.00 – planowane zakończenie konkurencji Młodzików i Juniorów Młodszych
17.00 – 19.00 weryfikacja dokumentów, kontrola wagi Juniorów, Młodzieżowców i
Seniorów
19.00 – oficjalne losowanie konkurencji Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów
 08.11.2020 r. (niedziela)
8.30 – 9.30 – weryfikacja dokumentów, kontrola wagi
10.00 – rozpoczęcie konkurencji Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów
17.00 – planowane zakończenie Pucharu PUK
UWAGA – W związku z sytuacją COVID, istnieje możliwość dokonania weryfikacji i zważenia
zawodników w dniu startu na własną odpowiedzialność.
ZGŁOSZENIA
Wyłącznie on-line na stronie wkf.sportsid.org do dnia 02 listopada 2020 r.
LOSOWANIE
Po weryfikacji:
w dniu 06 listopada 2020 r. (piątek) godzina 20.00 – 20.30 dla konkurencji Młodzików, Juniorów
Młodszych;
w dniu 07.listopada 2020 r. (sobota) godzina 19.00 – 19.30 dla konkurencji Juniorów,
Młodzieżowców, Seniorów.
OPŁATY STARTOWE
 konkurencje ind.
Młodzik – 80,00,-
Junior Młodszy, Junior, Młodzieżowiec i Senior – 90,00,-
 konkurencje drużynowe
Młodzik – 120,-
Junior Młodszy, Junior, Młodzieżowiec i Senior – 180,-
Dokonanie opłaty możliwe będzie przelewem na konto organizatora Pucharu PUK do dnia
02.11.2020 r. W tytule przelewu proszę podać dokładną nazwę klubu. W przypadku nieobecności
zawodnika na zawodach wpłaty nie będą zwracane. Dane przelewowe:
Akademia Sportów Walki NIPPON
Ul. Półwiejska 7, 63-700 Krotoszyn
Santander 72 1090 1157 0000 0001 0913 4365
WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH
 dowód tożsamości ze zdjęciem
 badania lekarskie i ubezpieczenie NNW
 licencje PUK – zawodnicze, trenerskie, klubowe
 dokonanie opłaty startowej
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów WKF, regulaminu przeprowadzania zawodów
Polskiej Unii Karate oraz niniejszego regulaminu.
KATEGORIE WIEKOWE I KONKURENCJE (wg. dziennej daty urodzenia)
 Kata indywidualne kobiet (Młodzczki, Juniorki Młodsze, Juniorki, U-21, Seniorki)
 Kata indywidualne mężczyzn (Młodzicy, Juniorzy Młodsi, Juniorzy, U-21, Seniorzy)
 Kata drużynowe kobiet (Młodzczki, Juniorki Młodsze, Juniorki, U-21, Seniorki)
 Kata drużynowe mężczyzn (Młodzicy, Juniorzy Młodsi, Juniorzy, U-21, Seniorzy)
 Kumite indywidualne kobiet
młodziczka 12 – 13 lat (kategorie wagowe – 40kg, -50kg, +50 kg )
juniorka młodsza 14 – 15 lat ( kategorie wagowe – 47 kg, – 54 kg, +54 kg )
juniorka 16 – 17 lat ( kategorie wagowe – 48 kg, – 53 kg,- 59 kg, +59 kg )
U-21 18 lat – 21 lat (kategorie wagowe- 50 kg, – 55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg)
seniorka – powyżej 18 lat (kategorie wagowe- 50 kg, – 55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg)
 Kumite indywidualne mężczyzn
młodzik 12 – 13 lat ( kategorie wagowe – 35 kg, – 40 kg,- 45kg, – 50 kg, + 50 kg )
junior młodszy 14 – 15 lat ( kategorie wagowe – 52 kg, – 57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg )
junior 16 – 17 lat ( kategorie wagowe – 55 kg, – 61 kg, -68 kg, – 76 kg, + 76 kg )
młodzieżowiec 18 – 21 lat (kategorie wagowe -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg) )
senior – powyżej 18 lat (kategorie wagowe -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg) ) w
 Kumite drużynowe kobiet (Młodzczki, Juniorki Młodsze, Juniorki, U-21, Seniorki)
 Kumite drużynowe Mężczyzn (Młodzicy, Juniorzy Młodsi, Juniorzy, U-21, Seniorzy)
PROTESTY
Protest dotyczący zastosowania przepisów musi być zapowiedziany przez trenera nie później niż 1
minutę od zakończenia walki. Trener będzie miał 4 minuty na wypełnienie oficjalnego formularza i
złożenie do Menadżera Tatami, wraz z wadium w wysokości 400 zł. Menadżer Tatami oddaje protest
Komisji Odwoławczej, która ma 5 minut na jego rozpatrzenie. W przypadku negatywnego
rozstrzygnięcia protestu przez Komisję Odwoławczą wpłacona kwota wadium przekazywana jest na
konto Polskiej Unii Karate. W przypadku uwzględnienia protestu kwota wadium zwracana jest
składającemu protest.
SĘDZIOWIE
Zespół Sędziowski na Puchar PUK powołany zostanie przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej.
NAGRODY
Medale i dyplomy dla zdobywców pierwszych 3 miejsc, puchary dla zwycięzców.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Zgodnie z Regulaminem organizacji i przeprowadzania zawodów Polskiej Unii Karate po
upływie terminu, o którym mowa w niniejszym regulaminie, zmiana w dokonanym zgłoszeniu
nastąpić może z zachowaniem określonych zasad – https://karate-polska.pl/wpcontent/uploads/2019/01/reg_org_28122018.pdf
 Wstęp na płytę hali wyłącznie dla zawodników, trenerów, sędziów, ekipy organizatora i
oficjalnych gości oraz innych osób upoważnionych.
 Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zawody
odbędą się bez udziału publiczności.
 Obowiązują zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID 19.
 Każdy uczestnik: zawodnik, trener, opiekun ekipy, sędzia, obsługujący zobowiązani są do
wypełnienia ankiety medycznej.
 Dekoracje medalistów w karate-gi lub dresie klubowym, boso lub w obuwiu sportowym.
 Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 Podczas zawodów w hali sportowej czynny będzie bufet.
 Kontakt z organizatorem: Cezary Grenda 500 187 377
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie.

Print Friendly, PDF & Email