Podsumowanie egzaminu na stopnie kyu i trening dynamiki.