Link do treningu 14.04 /środa/

https://zoom.us/j/91996503115?pwd=bnQ0VVhURGVEVDgyaDg4dTgrWTVsUT09