OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI WKF
DYNAMIC CUP MUROWANA GOŚLINA 2014

ORGANIZATORZY:
• Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
• MUKS Dynamic Akademia Karate

PATRONAT
• Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
• Wielkopolski Związek Karate WKF

CEL ZAWODÓW
• Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach
• Popularyzacja karate Shotokan i WKF wśród dzieci i młodzieży
• Promocja miasta Murowana Goślina poprzez sport

TERMIN i MIEJSCE
26.01. 2014 /niedziela/ godz.10.00 Hala sportowa MGSport ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH
• Posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia od NNW
• Posiadanie legitymacji szkolnej lub budo-pas
• Uiszczenie opłaty startowej
• Zawodnicy startujący w kata powinni posiadać stopień min. 9,1, a w kumite min. 8,1 kyu

PROGRAM ZAWODÓW
• Godz. 8.30 – 9.30 przyjmowanie wpłat, kontrola dokumentów w biurze zawodów
• Godz. 9.30 odprawa sędziowska
• Godz. 9.45 odprawa kierowników ekip
• Godz. 10.00 uroczyste otwarcie zawodów
• Godz. 10.15 rozpoczęcie zawodów, eliminacje i finały
• Godz. 16.00 przewidywane zakończenie zawodów

ZGŁOSZENIA
• Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do dnia 23 stycznia do godz. 20:00
na adres tee-ka@wp.pl
Grzegorz Śliwiński tel. 512-352-067
• Losowanie odbędzie się dnia 23 stycznia o godz 21.00

OPŁATA STARTOWA
• 1 Konkurencja 25 zł
• 2 Konkurencje 50 zł
• Trzecia konkurencja gratis

NAGRODY
• Medale, puchary, dyplomy, upominki

KONKURENCJE

KIHON – BIAŁE PASY [ nie startujący w kata –od września 2013r ]
Rocznik 2008 i młodsi
Rocznik 2007
Rocznik 2006
Rocznik 2005
Rocznik 2004
Rocznik 2003 i starsi

3x do przodu + 3x do tyłu [przy ostatniej technice KIAI ]
-oi-zuki
-age-uke
-mae-geri

KIHON –[ ci co nie umieją kata –od września 2012r ]
Rocznik 2007 i młodsi
Rocznik 2006
Rocznik 2005
Rocznik 2004
Rocznik 2003 i starsi

Yoi, Hidari zenkutsu-dachi, 3x oi-zuki do przodu, mawate, 3x age-uke do przodu, mawate,3x gedan barai do przodu, mawate, 3x mae geri do przodu, mawate, 3x mawashi-geri do przodu, mawate, 3x maetobi-geri do przodu Yoi [przy ostatniej technice KIAI ]

– proszę podać rocznik
– osoby startujące w kihon od września 2012r nie mogą startować w kihon od września 2013r!
– osoby startujące w kata nie mogą startować w kihon !!!

KATA INDYWIDUALNE – BIAŁE PASY [chłopcy i dziewczęta osobno]

Rocznik 2006 i młodsi
Rocznik 2005
Rocznik 2004
Rocznik 2003
Rocznik 2002-2001
Rocznik 2000 i starsi

osoby startujące w kihon od września 2012r i 2013r nie mogą startować w tej konkurencji!

KATA INDYWIDUALNE – żółte pasy

Chłopcy 2006 i młodsi system pucharowy / Kata TaikyokuShodan / w finale swoje kata
Chłopcy 2005 system pucharowy / Kata TaikyokuShodan / w finale swoje kata
Chłopcy 2004 system pucharowy / Kata TaikyokuShodan / w finale swoje kata
Chłopcy 2003 system pucharowy / Kata TaikyokuShodan / w finale swoje kata
Chłopcy 2002 system pucharowy / Kata TaikyokuShodan / w finale swoje kata
Chłopcy 2001 -2000 system pucharowy / Kata TaikyokuShodan / w finale swoje kata
Chłopcy 1999-1998 system pucharowy / Kata TaikyokuShodan / w finale swoje kata

Dziewczęta 2006 i młodsze system pucharowy / Kata TaikyokuShodan / w finale swoje kata
Dziewczęta 2005 system pucharowy / Kata TaikyokuShodan / w finale swoje kata
Dziewczęta 2004 system pucharowy / Kata TaikyokuShodan / w finale swoje kata
Dziewczęta 2003 system pucharowy / Kata TaikyokuShodan / w finale swoje kata
Dziewczęta 2002 system pucharowy / Kata TaikyokuShodan / w finale swoje kata
Dziewczęta 2001-2000 system pucharowy / Kata TaikyokuShodan / w finale swoje kata
Dziewczęta 1999-1998 system pucharowy / Kata TaikyokuShodan / w finale swoje kata

Zawodnicy z tej konkurencji nie mogą startować w kihon, ani w żadnym innym kata

KATA INDYWIDUALNE – pomarańczowe pasy i wyżej

Chłopcy 2006 i młodsi 2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata
Chłopcy 2005 2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata
Chłopcy 2004 2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata
Chłopcy 2003 2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata
Chłopcy 2002 2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata
Chłopcy 2001 3 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata
Chłopcy 2000 3 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata
Chłopcy 1999 i 1998 3 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata

Dziewczęta 2006 i młodsze 2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata
Dziewczęta 2005 2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata
Dziewczęta 2004 2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata
Dziewczęta 2003 2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata
Dziewczęta 2002 2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata
Dziewczęta 2001-2000 3 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata
Dziewczęta 1999-1998 3 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata

KUMITE INDYWIDUALNE [ min 8.1 kyu ]

Chłopcy 2006 i młodsi [ 2 wagi ]
Chłopcy 2005 [ 2 wagi ]
Chłopcy 2004 [ 2 wagi ]
Chłopcy 2003 [ 2 wagi ]
Chłopcy 2002 [ 2 wagi ]
Chłopcy 2001-2000 [ 3 wagi ]
Chłopcy 1999-1998 [ 3 wagi ]

Dziewczęta 2005 i młodsze [ 2 wagi ]
Dziewczęta 2004 [ 2 wagi ]
Dziewczęta 2003 [ 2 wagi ]
Dziewczęta 2002 [ 2 wagi ]
Dziewczęta 2001-2000 [ 2 wagi ]
Dziewczęta 1999-1998-1997 [ 2 wagi ]

TOR PRZESZKÓD

-Wykonanie na czas

Chłopcy 2008 i młodsi
Chłopcy 2007
Chłopcy 2006
Chłopcy 2005
Chłopcy 2004
Chłopcy 2003
Chłopcy 2002
Chłopcy 2001
Chłopcy 2000

Dziewczęta 2008 i młodsze
Dziewczęta 2007
Dziewczęta 2006
Dziewczęta 2005
Dziewczęta 2004
Dziewczęta 2003
Dziewczęta 2002
Dziewczęta 2001
Dziewczęta 2000

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

o Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów karate WKF oraz niniejszego regulaminu
o W konkurencji KIHON – BIAŁE PASY zawodnicy wykonują podany wcześniej kihon. Sędzia podaje komendy i liczy przejścia.
o W konkurencji KATA INDYWIDUALNE – BIAŁE PASY zawodnicy wykonują tylko kata TaikyokuShodan. W konkurencjach tych dziewczęta i chłopcy rywalizują osobno.
o W konkurencjach kumite czas trwania walki wynosi:
Chłopcy od „2006 i młodsi” do „2002r”, Dziewczęta od „2005 i młodsze” do „2002r” = 60 sek
Chłopcy 2001-2000, Dziewczęta 2001-2000 = 1,5 min
Chłopcy 1999-1998, Dziewczęta 1999-1998 = 2 min
o Zawodnicy muszą posiadać pełne wyposażenie ochronne wg wzoru WKF /niebieskie i czerwone/. Organizator nie zapewnia pasów ani ochraniaczy.
o Prosimy o podanie dokładnej wagi zawodników startujących w konkurencjach kumite w celu sprecyzowania kategorii wagowych oraz podanie stopnia kyu.
o We wszystkich konkurencjach są 2 trzecie miejsca.
o Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników
o W przypadku zbyt małej liczby zawodników w poszczególnych konkurencjach Organizator może je połączyć.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
• Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
• W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
• Ekspozycja i sprzedaż towarów tylko za zgodą organizatora.
• Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z PZ Karate.
• Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów
• Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy. Kibice na trybunach bez prawa i możliwości wejścia na salę główną.
• Złożenie protestu dotyczące decyzji sędziowskiej po wpłaceniu wadium w wys.200zł
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i Komisji Sędziowskiej
• Losowanie na podstawie pisemnych zgłoszeń odbędzie się dnia 23 stycznia o godz. 21:00
• Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu
• Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 512 352 067 (Grzegorz Śliwiński)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU !!!